Szigorodik az Energetikai Tanúsítvány 2013-ban

2013. Január 02., Szerda - 13:24

Szigorodik az Energetikai Tanúsítvány 2013-ban


2008-ban készült először jogszabály az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításának módjáról, és ennek követelményei azóta is folyamatosan változnak, szigorodnak annak érdekében, hogy az ingatlanok minél kevesebb energiafogyasztással rendelkezzenek. 2013-ban már minden lakásra kötelező ilyen tanúsítványt készíttetni eladáskor vagy tartós bérbeadáskor, és ezt hitelesíttetni is kell.


Az EU 2002-ben foglalkozott először az épületek energiateljesítményével, ekkor vezette be az energiatanúsítványt, más néven az ingatlan zöldkártyáját. Magyarországon 2008-ban született az első ezzel kapcsolatos jogszabály. 2009-ben még csak az új építésű ingatlanokra kellett kiálítani a tanúsítványt, 2012-ben viszont már az 50 nm-nél nagyobb használt ingatlanok adásvételnél vagy bérbeadásánál is kötelező volt energetikai tanúsítványt készíttetni. 2013-ban már az 50 nm-nél kisebb lakásokra is kiterjed a kötelezettség, illetve létrejött az úgynevezett e-tanúsítási rendszer, ami azt jelenti, hogy minden tanúsítványt meg kell küldeni elektronikusan a Dokumentációs Központba, ahol azt formailag ellenőrzik és hitelesítik.


A főbb változások 2013-ban
- Ha a tanúsítvány rendelkezésre áll, az épület meghirdetésekor is meg kell jelölni az energetikai besorolást. Tehát nem kötelező, hanem ajánlott.
- Az adásvételi vagy bérleti szerződésben fel kell tüntetni az energetikai tanúsítvány azonosító kódját, illetve a vevő nyilatkozatát arról, hogy átvette a tanúsítványt.
- Kötelezően szerepelnie kell a tanúsítványban az épület felújítási javaslat résznek, kivéve azt az esetet, ha nem lehet költséghatékonyan felújítani.
- Központi nyilvántartásba kell venni minden kiállított tanúsítványt, azaz hitelesíttetni kell azt (e-tanúsítás).
- Az 50 nm-nél kisebb épületek eladásánál vagy bérbeadásánál is kötelező tanúsítványt készíttetnie az eladónak/bérbeadónak.
- Az állami tulajdonú közhasználatú épületekre már 500 nm-től kötelező a tanúsítény elkészítése.


A tanúsítvány nyilvántartásba kerülésének módja
A tanúsító tölti fel a tanúsítványt az e-tanúsítás rendszerbe, ügyfélkapus azonosítás után. Első bejelentkezéskor regisztrálnia kell a főbb adataival. Lehetőség van kézi feltöltésre is, akik nem tanúsító programmal számoltak (ilyenkor egy űrlapot kell kitölteni és csatolni hozzá a szükséges dokumentumokat), illetve akik tanúsító programmal számoltak, azok a generált XML fájlokat egyből feltölthetik.


Mi az az energetikai tanúsítvány?
Azt mutatja meg, hogy milyen szintű az épület energiahatékonysága, vagyis az éves energiafogyasztást. Ezt egy betűkkel jelölt skálával jelölik (A+, A, B, C, … I), ahol az "A+" a legkevesebb energiafogyasztást, míg az "I" a legtöbb energiafelhasználást jelenti. Hasonló a háztartási gépek címkézésének elvéhez.


A tanúsítvány elkészítésének költségei
A tanúsítvány elkészítésének költsége legfeljebb 5500 Ft/óra lehet és csak 2 óra számítható fel abban az esetben, ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció alapján készült el. Ellenkező esetben helyszíni mérések is szükségesek, amik növelik a költségeket.
Magánszemélyek esetében az így keletkezett költségek elismertnek számít eladáskor, illletve az adóalapot csökkentő tényező.


Meddig hatályos az energetikai tanúsítvány?
10 évig hatályos, a megbízónak történő átadástól számítva, amennyiben az épületben nem történik ezt befolyásoló változás.


Kik készíthetnek tanúsítványt?
Az energetikai tanúsítást végzők listája elérhető az alábbi oldalakon:
www.mmk.hu (Magyar Mérnöki Kamara)
www.mek.hu (Magyar Építész Kamara)


Az erről szóló korményrendelet
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet